راهنمای نرم افزار لیست دیسک پرو

معرفی نرم افزار
اخبار و نگارش‌ها
نصب نرم‌افزار
فعالسازی
ایجاد لیست بیمه
ارسال اطلاعات
ورود اطلاعات
دانلود

    پس از مدتها استفاده از نرم‌افزار لیست دیسک بیمه (نگارش 2.7 و پس از آن نگارش 5 و ...)، جای استفاده از یک نرم افزار با امکاناتی که بتواند پاسخگوی نیازهای امروزی کاربران با توجه به پیشرفت‌های نرم افزاری باشد کاملا حس می شد؛  نرم افزاری که بتواند ضمن اینکه ظاهری به روز و متناسب با ویندوز 10 و 11 داشته باشد، نیازهای ورود و صدور اطلاعات را نیز فراهم نماید، امیدواریم، از استفاده از این نرم افزار رضایت داشته باشید.

امکانات نرم افزار به شرح زیر است:

جداول ورود اطلاعات با امکانات جدیدتر، بر اساس تکنولوژی #Visual Studio C، چنانچه در ادامه اطلاعاتی درباره نسخه پلت فرم برنامه نویسی به عرض خواهد رسید.

 • امکان مشاهده و تنظیم لیست بیمه به روش بهتر، ساده تر و بیشتر.
 • امکان حذف و اضافه لیست بیمه به روش بهتر و ساده تر.
 • انجام محاسبات اعداد به روش ساده تر.
 • امکان تهیه و بازیابی فایل پشتیبان از فایل بانک اطلاعاتی نرم افزار.
 • امکان نمایش فایل های Excel و DBF تولید شده، توسط خود نرم افزار.
 • امکان تبادل اطلاعات با سایر نرم افزارها مثل Excel و DFB:
 • امکان صدور فایل ها

  • امکان صدور فایل های کارگاه و بیمه شدگان با فرمت Excel

   • این امکان برای کاربرانی که با نرم افزار Excel کار می کنند، شرایط بهتری را فراهم می کند، کاربران می توانند با صدور فایل اطلاعاتی کارگاه و بیمه شدگان با فرمت xlsx (مربوط به Excel)، , اصلاح موارد در نرم افزار Excel، و سپس ورود اطلاعات اصلاح شده، از طریق ورود اطلاعات با فرمت Excel اطلاعات تنظیم شده را دوباره به بانک اطلاعاتی نرم افزار وارد کنند.

  • امکان صدور فایل های کارگاه و بیمه شدگان با فرمت DBF

   • این امکان برای صدور فایل دیسک بیمه کاربرد دارد. ضمن اینکه تسلط بهتری برای کاربران در صدور فایل بیمه فراهم می کند.

   • شکل صدور فایل های DBF بر اساس استاندارد ایران سیستم تنظیم شده است.

   • از آنجا که کدپیج ایران سیستم در ویندوزهای مختلف بر اساس زبان محلی ویندوز متفاوت است، هر دو کد پیج English و Persian در کدهای برنامه نویسی مورد توجه واقع شده است تا فرمت صحیحی برای صدور فایل های DBF فراهم گردد. برای این منظور می توانید در هنگام صدور فایل زبان محلی را انتخاب کرده یا تغییر دهید.

 • امکان ورود اطلاعات از فایل ها

  • امکان ورود اطلاعات کارگاه و بیمه شدگان از فایل های کارگاه و بیمه شدگان با فرمت Excel

   • این امکان برای کاربرانی که با نرم افزار Excel کار می کنند، شرایط بهتری را فراهم می کند، کاربران می توانند با صدور فایل اطلاعاتی کارگاه و بیمه شدگان با فرمت xlsx (مربوط به Excel)، , اصلاح موارد در نرم افزار Excel، و سپس ورود اطلاعات اصلاح شده، از طریق ورود اطلاعات با فرمت Excel اطلاعات تنظیم شده را دوباره به بانک اطلاعاتی نرم افزار وارد کنند؛ همچنین بسیاری از نرم افزارهای حسابداری هستند که فرمت خروجی فایل لیست بیمه را بر اساس فرمت Excel در اختیار کاربران قرار می دهند که این مورد نیز از این طریق قابل حصول است.

  • امکان ورود فایل های کارگاه و بیمه شدگان با فرمت DBF

   • این امکان برای کاربرانی که با نرم افزار تنها به فایل های DBF خود دسترسی دارند بسیار کمک می کند، تا اطلاعات موجود در فایل ها دیسک بیمه را که با پسوند DBF ذخیره شده اند، به بانک اطلاعاتی نرم افزار وارد کنند.

   • شکل ورود فایل های DBF بر اساس استاندارد ایران سیستم تنظیم شده است.

   • از آنجا که کدپیج ایران سیستم در ویندوزهای مختلف بر اساس زبان محلی ویندوز متفاوت است، هر دو کد پیج English و Persian در کدهای برنامه نویسی مورد توجه واقع شده است تا فرمت صحیحی برای ورود فایل های DBF فراهم گردد.


اطلاعات پلت فرم برنامه نویسی:

https://iconape.com/wp-content/png_logo_vector/c.png

Visual Studio

Visual Studio logo

Microsoft Visual Studio Enterprise 2017
Version 15.9.58
VisualStudio.15.Release/15.9.58+34118.181
Microsoft .NET Framework
Version 4.8.09032 Enterprise
Visual C++ 2017 00369-60000-00001-AA529
Application Insights Tools for Visual Studio Package 8.14.20131.1
Application Insights Tools for Visual Studio
ASP.NET and Web Tools 2017 15.9.04012.0
ASP.NET and Web Tools 2017
ASP.NET Core Razor Language Services 15.8.31590
Provides languages services for ASP.NET Core Razor.
ASP.NET Web Frameworks and Tools 2017 5.2.61435.0
For additional information, visit https://www.asp.net/
Azure App Service Tools v3.0.0 15.9.03024.0
Azure App Service Tools v3.0.0
C# Tools 2.10.0-beta2-63501-03+b9fb1610c87cccc8ceb74a770dba261a58e39c4a
C# components used in the IDE. Depending on your project type and settings, a different version of the compiler may be used.
Common Azure Tools 1.10
Provides common services for use by Azure Mobile Services and Microsoft Azure Tools.
JavaScript Language Service 2.0
JavaScript Language Service
JavaScript Project System 2.0
JavaScript Project System
Microsoft Continuous Delivery Tools for Visual Studio 0.4
Simplifying the configuration of Azure DevOps pipelines from within the Visual Studio IDE.
Microsoft JVM Debugger 1.0
Provides support for connecting the Visual Studio debugger to JDWP compatible Java Virtual Machines
Microsoft Library Manager 1.0
Install client-side libraries easily to any web project
Microsoft MI-Based Debugger 1.0
Provides support for connecting Visual Studio to MI compatible debuggers
Microsoft Visual C++ Wizards 1.0
Microsoft Visual C++ Wizards
Microsoft Visual Studio Tools for Containers 1.1
Develop, run, validate your ASP.NET Core applications in the target environment. F5 your application directly into a container with debugging, or CTRL + F5 to edit & refresh your app without having to rebuild the container.
Microsoft Visual Studio VC Package 1.0
Microsoft Visual Studio VC Package
Node.js Tools 1.4.30613.3 Commit Hash:1e6f79a5385c9083fd034ccdfc4f64f58dea9e7b
Adds support for developing and debugging Node.js apps in Visual Studio
NuGet Package Manager 4.6.0
NuGet Package Manager in Visual Studio. For more information about NuGet, visit http://docs.nuget.org/.
Office Developer Tools for Visual Studio 2017 ENU 15.0.29728.00
Microsoft Office Developer Tools for Visual Studio 2017 ENU
ProjectServicesPackage Extension 1.0
ProjectServicesPackage Visual Studio Extension Detailed Info
Python 15.9.18254.1
Provides IntelliSense, projects, templates, debugging, interactive windows, and other support for Python developers.
Python - Profiling support 15.9.18254.1
Profiling support for Python projects.
ResourcePackage Extension 1.0
ResourcePackage Visual Studio Extension Detailed Info
ResourcePackage Extension 1.0
ResourcePackage Visual Studio Extension Detailed Info
SQL Server Data Tools 15.1.62002.01090
Microsoft SQL Server Data Tools
TypeScript Tools 15.9.51025.2003
TypeScript Tools for Microsoft Visual Studio
Visual Basic Tools 2.10.0-beta2-63501-03+b9fb1610c87cccc8ceb74a770dba261a58e39c4a
Visual Basic components used in the IDE. Depending on your project type and settings, a different version of the compiler may be used.
Visual F# Tools 10.2 for F# 4.5 15.8.0.0. Commit Hash: 6e26c5bacc8c4201e962f5bdde0a177f82f88691.
Microsoft Visual F# Tools 10.2 for F# 4.5
Visual Studio Code Debug Adapter Host Package 1.0
Interop layer for hosting Visual Studio Code debug adapters in Visual Studio
Visual Studio Tools for Containers 1.0
Visual Studio Tools for Containers
Workflow Manager Tools 1.0 1.0
This package contains the necessary Visual Studio integration components for Workflow Manager.

https://iconape.com/wp-content/png_logo_vector/c.png

Visual Studio

اخبار و نگارش‌ها

برای دیدن آخرین اخبار و نگارش‌ها اینجا کلیک کنید

نصب نرم‌افزار

https://bayanbox.ir/view/2462244849117530388/setup.jpg

پیش نیازهای نصب نرم‌افزار:

 • ویندوز 7 به بعد: (7 یا 8 یا 8.1 یا 10 یا 11 یا 12 )
 • این نرم افزار در کنار نرم افزار اصلی (نگارش 2.7)، نصب می شود، بنابراین اگر قبلا نرم افزار تامین را نصب نکرده اید آنرا از اینجا دانلود، و سپس نصب کنید.
 • این نرم افزار برای صدور فایل های Excel، به Excel از مجموعه Microsoft Office نیاز دارد.
 • این نرم افزار به Access ، از مجموعه Microsoft Office نیاز دارد.

توصیه های قبل از نصب نرم‌افزار:

 • قبل از نصب نرم افزار از اطلاعات نرم افزار تامین بک آپ تهیه بفرمائید.
 • اطلاعات فایل تامین در دو فولدر به شرح زیر قرار دارند:
 • C:\Program Files (x86)\Tamin\DataBase\
 • %appdata%\..\Local\virtualstore\Program Files (x86)\tamin\database\

برپایی Install نصب نرم‌افزار:

ابتدا باید نرم افزار را از اینجا دانلود کنید، سپس فایل فشرده را باز کنید و فایل اجرایی نصب نرم‌افزار را که دارای پسوند exe است اجرا کنید، بهتر است موقع اجرای فایل نصبی روی فایل نصبی راست کلیک کرده، سپس گزینه Run as administrator را انتخاب کنید، چون با اینکار امکان نصب فونت‌های مورد نیاز نرم‌افزار فراهم خواهد شد، در غیر اینصورت از آنجا که ممکن است نصب نرم افزار با دسترسی کامل به فولدرهای ویندوز و رجیستری همراه نباشد، نصب نرم‌افزار به درستی اتفاق نیافتد.

پس از اجرای برنامه نصب پنجره نصب نرم افزار نمایش داده می شود، این برنامه نصب تنها یک پنجره دارد، روی دکمه Install کلیک کنید تا نرم افزار نصب شود.

این نرم افزار در کنار نرم افزار اصلی تامین نصب می‌شود، و تنها یک فایل exe است که با استفاده از فایل‌های، دیگر عملیات تهیه لیست بیمه را به روسی بهتر برای شما انجام می‌دهد.

پس از نصب نرم افزار،آیک نرم افزار در دسکتاپ کامپیوتر، ایجاد شده و به صورت خودکار نرم افزار اجرا خواهد شد.

https://bayanbox.ir/view/6211021826193537318/Page1.jpg


براندازی Uninstall نرم‌افزار:

موقعی که برای اولین بار نرم افزار را نصب می‌کنید پنجره نصب نرم‌افزار دکمه Uninstall ندارد، اما اگر پس از نصب نرم‌افزار دوباره برنامه نصب را اجرا کنید، این پنجره دکمه Uninstall دارد، که می توانید برای براندازی نرم ازار از این دکمه استفاده کنید.


نکات فنی-پیشرفته:

 • این نرم افزار به ثبت اطلاعات در رجیستری ویندوز در سطح HKEY_CURRENT_USER\Software\ListDiskPro نیاز دارد.
 • هنگام بر اندازی(Uninstall) اطلاعات اختصاصی نرم‌افزار، در مسیر HKEY_CURRENT_USER\Software\ListDiskPro در رجیستری نوشته یا حذف می شوند.
 • فایل‌های مرجع Resource نرم افزار در زیر فولدر Pro در مسیر نصب نرم افزار که معمولا C:\Program Files (x86)\Tamin\Pro است، نصب می شوند.
 • پیام زیر وقتی نمایش داده می شود که نرم افزار اصیلی نگارش 2.7  در رایانه نصب نشده باشد.

https://bayanbox.ir/view/1986355124732856614/setup-taminnotfound.jpg

فعالسازی

https://bayanbox.ir/view/1871956514867585118/pay.png

نرم افزار برای نمایش اطلاعات و اصلاح اطلاعات برای یک نفر نیاز به کد فعالسازی ندارد، اما برای بیش از یک نفر نیا به کد فعالسازی دارد.

برای فعالسازی ابتدا روی زبانه «دربارۀ نرم‌افزار»، کلیک کنید.

https://bayanbox.ir/view/2453139889176890696/tab5-activation.jpg

قبل از خرید باید نرم افزار را دانلودکنید(از اینجا دانلود کنید)، چون به کد سخت افزاری رایانه خود برای خرید کد فعالسازی نیاز دارید، این کد توسط نرم افزار استحصال خواهید شد.

در بخش فعالسازی، حداکثر تعداد کارمندان را وارد کنید، در این بخش آنچه که اهمیت دارد، شماره سریال سخت افزاری منحصر به فرد سیستم رایانه شما است، روی عبارت خرید آنلاین کد فعالسازی در پنجرۀ نرم افزار کلیک کنید.

به این ترتیب به وب سایت پرداخت و دریافت کد فعالسازی آنلاین وارد خواهید شد، بهتر است تعداد بیمه شدگان را قدری بیشتر از نیاز انتخاب کنید، قیمت کد فعالسازی بر اساس تعداد بیمه شدگان و تعداد ماه‌های اعتبار کد فعالسازی تعیین خواهد شد.

به عنوان مثال:

https://bayanbox.ir/view/1352883501528670403/payac.jpg

می توانید برای یکماه فعال کنید، و در صورت رضایت در خریدهای بعدی تعداد ماه‌های اعتبار بیشتری را خریداری کنید؛ برای افزاری اعتبار کد فعالسازی به همین صورت عمل کنید.

https://bayanbox.ir/view/5185507294361079195/acti.jpg

https://bayanbox.ir/view/1871956514867585118/pay.png

برای دیدن صفحه خرید آنلاین کد فعالسازی، روی دکمه بالا کلیک کنید.

خرید کد فعالسازی از وب سایت Tavafi.ir، داری نماد اعتماد پرداخت الکترونیکی

در همین صفحه(صفحه خرید آنلاین کد فعالسازی) امکان صدور   پیش فاکتور   وجود دارد.

https://bayanbox.ir/view/1438196050262529632/payfooter.png

ایجاد لیست بیمه

صفحه منحصر به ورود اطلاعات لیست بیمه زبانه سوم نرم افزار یعنی «لیست ماهانه» است.

که تصویر آن در زیر دیده می‌شود.

https://bayanbox.ir/view/4025372507111623039/tab3-list.jpg

در پنجره بالا بخش های متنوعی وجود دارد، از جمله نام کارگاه که باید یکی را از لیست کارگاه‌هایی که توسط خود شما ثبت شده اند انتخاب کنید؛ برای تعیین کارگاه‌ها و مشخصات آن‌ها-حتی اگر یک کارگاه دارید - باید به زبانه اول یعنی «مشخصات کارگاه» رجوع کنید.

در این صفحه می توانید مشخصات کارگاه را وارد کنید، در بخش «ردیف پیمان»، معمولا عبارت 000 وارد می شود و نرخ حق بیمه نیز معمولا 23 است؛ پس از ورود اطلاعات کارگاه(ها)، این اطلاعات در زبانه سوم (لیست ماهانه)، قابل مشاهده و انتخاب خواهد شد.

https://bayanbox.ir/view/4506799909631805314/tab1-kar-table.jpg

برای ورود اطلااعات کارمندان نیز از زبانۀ «مشخصات کارکنان» استفاده کنید.

محل صدور از لیست بازشو قابل انتخاب است، برای تعیین کد شغل و یا نام شغل می توانید روی دکمه زیر عنوان نام شغل کلک کنید تا لیست شغل‌های مجاز نمایش داده شود، و شغلی را که با کارگاه شما مرتبط است انتخاب کنید.

(شغل هایی که به غیر از شماره حروف لاتین هم دارند شغل‌های ویژه محسوب می‌شوند، تا جایی که می‌توانید کدی را برای کارکنان انتخاب کنید که فقط شماره دارند.)

https://bayanbox.ir/view/4086007970386492409/tab2-wor-table.jpg

در لیست مشخصات کارکنان می توانید، از امکانات زیر استفاده کنید:

 • از کلیدهای F3 و یا Ctrl+F برای جستجو استفاده کنید.
 • کلید F3 برای ادامه جستجو استفاده کنید.
 • اگر کارمندان کد پرسنلی ندارند می تونید برای شماره گذاری خودکار روی عنوان ستون شماره پرسنلی دابل کلیک کنید.
 • اگر کد شغل های کارمندانتان، باید تغییر کند، برای تغییر گروهی شغل می توانید روی عنوان ستون کد شغل دوبار کلیک کنید تا پنجره تغییر و جایگزینی شغل ها نمایش داده شود:
 • https://bayanbox.ir/view/1618369974880888873/job-change.jpgبرای تغییر احتمالی گروهی عناوین شغلی:
  • شغل جدید را با کلیک روی دکمه رویه‌روی شغل جدید -که بدون عنوان است- انتخاب کنید.
  • پس از انتخاب شغل، عنوان دکمه به عنوان شغلی جدید، و کد روبروی شغل جدید به کد شغل انتخاب شده تغییر خواهد کرد.
  • روی دکمه «تمام شغل های فعلی به شغل جدید تغییر کند» کلیک کنید تا تمام عناوین شغلی فعلی به شغل جدید در اطلاعات مشخصات کارکنان و لیست ماهانه تغییر یابد.

پس از تکمیل اطلاعات کارگاه و بیمه‌شدگان(کارکنان) کار با زبانه لیست ماهانه آغاز می شود.

https://bayanbox.ir/view/4025372507111623039/tab3-list.jpg

 • کارگاهی را انتخاب کنید.
 • روی دکمۀ لیست جدید کلیک کنید- پنجرۀ اضافه کردن لیست جدید، نمایش داده می شود.
 • سال و ماه لیست را انتخاب کنید و روی دکمه ایجاد لیست خالی کلیک کنید.
 • اگر می خواهید به جای ایجاد لیست خالی، لیستس ایجاد کنید که اطلاعات ماه‌های دیگر در آن باشد، بجای کلیک روی دکمه «ایجاد لیست خالی»، روی دکمه «ایجاد لیست و کپی اطلاعات از سایر لیست ها در لیست»، کلیک کنید- بدیهی است که اطلاعات از لیستی به لیست جدید کپی می‌شود که از لیست بالای همین دکمه انتخاب شده باشد.

https://bayanbox.ir/view/6790330903557193418/addlist.jpg

هنگام تکمیل اطلاعات لیست ماهانه می توانید بجای تایپ اعداد از عبارتهای پیش فرض استفاده کنید برای تعیین عبارتهای پیشفرض از دکمه بالای پنجره با عنوان «مقادیر پیش فرض◄*» استفاده کنید، تا پنجره زیر نمایش داده شود.

https://bayanbox.ir/view/7680788017916719817/setdefaults.jpg

اعدادی که در این بخش وارد می‌کنید، هنگام ایجاد رکوزد های جدید، در لیست ماهانه به عنوان اعداد پیش فرض ثبت خواهند شد.

برای نمایش تمام ستون ها در لیست ماهانه از دکمه «نمایش تمام ستون‌ها»، استفاده کنید.

پس از تغییر مقادیر در لیست ماهانه و هنگامی که از ادامه تغییرات در لیست دست بکشید، اطلاعات جمعبندی لیست ماهانه، محاسبه خواهد شد، هنگام محاسبه پنجره زیر نمایش داده می شود:

https://bayanbox.ir/view/7125111993301799475/formwait-mathing.jpg

در جمعبندی لیست ماهانه اطلاعاتی بر اساس درصد حق بیمه محاسبه می شوند که میتوانید این مقادبر را نیز تعیین کنید:

https://bayanbox.ir/view/785865230559718714/percentsdefault.jpg

برای نمایش پنجره مقادیر پیش فرض درصد سهم بیمه ها، از دکمه های «حق بیمه سهم بیمه شده» و یا دکمه های «حق بیمه سهم کارفرما»، یا دکمه «بیمه بیکاری»، یا دکمه «4% حق بیمه مشاغل»، استفاده کنید.

گزینه تیکدار محاسبات خودکار، برای انجام محاسبات خودکار و درج محاسبات انجام شده، در بخش جمعبندی لیست انتخاب شده کاربرد دارد، اگر بنا به هر دلیلی تمایل به انجام محاسبات خودکار ندارید این گزینه را برداشته و اعداد را به صورت دستی در بخش جمع‌بندی تایپ کنید.

ارسال اطلاعات

صدور(ارسال) اطلاعات در نرم افزار به سه روش میسر است:

 1. صدور دیسکت بیمه
 2. صدور فایل Excel
 3. صدور فایل DBF
 • امکان صدور فایل ها

  • امکان صدور فایل های کارگاه و بیمه شدگان با فرمت Excel

   • این امکان برای کاربرانی که با نرم افزار Excel کار می کنند، شرایط بهتری را فراهم می کند، کاربران می توانند با صدور فایل اطلاعاتی کارگاه و بیمه شدگان با فرمت xlsx (مربوط به Excel)، , اصلاح موارد در نرم افزار Excel، و سپس ورود اطلاعات اصلاح شده، از طریق ورود اطلاعات با فرمت Excel اطلاعات تنظیم شده را دوباره به بانک اطلاعاتی نرم افزار وارد کنند.

  • امکان صدور فایل های کارگاه و بیمه شدگان با فرمت DBF

   • این امکان برای صدور فایل دیسک بیمه کاربرد دارد. ضمن اینکه تسلط بهتری برای کاربران در صدور فایل بیمه فراهم می کند.

   • شکل صدور فایل های DBF بر اساس استاندارد ایران سیستم تنظیم شده است.

   • از آنجا که کدپیج ایران سیستم در ویندوزهای مختلف بر اساس زبان محلی ویندوز متفاوت است، هر دو کد پیج English و Persian در کدهای برنامه نویسی مورد توجه واقع شده است تا فرمت صحیحی برای صدور فایل های DBF فراهم گردد. برای این منظور می توانید در هنگام صدور فایل زبان محلی را انتخاب کرده یا تغییر دهید.


ارسال فایل به Excel

در بخش «تبادل اطلاعات و تهیه دیسکت»، می‌توانید کارگاهی و لیست ماهی را انتخاب کنید، سپس روی زبانه«ارسال اطلاعات»، کلیک کنید؛ این زبانه دارای دو زبانه است، یکی «ارسال اطلاعات به Excel» و دیگری «ارسال اطلاعات به لیست DBF بیمه»، برای ارسال فایل به اکسل در زبانه مربوطه، مسیر فایل کارگاه و مسیر فایل بیمه شدگان را با استفاده از دکمه های ... Change تعیین کنید، در ادامه روی دکمه Export، کلیک کنید.

https://bayanbox.ir/view/7128664385450264413/tab4-exportimport.jpg

پس از پایان استخراج اطلاعات و دریافت پیام، می توانید هر یک از دکمه‌های ... Open، برای نمایش فایل های ایجاد دشه با Excel استفاده کنید، این نرم افزار برای ارسال(صدور) فایل Excel و نمایش آنها به نرم افزار Microsoft Office Excel نیاز دارد.

https://www.bayanbox.ir/view/2326098594635486164/dskworxlsx.jpg

فایل لیست بیمه شدگان با فرمت اکسل استخراج شده

https://bayanbox.ir/view/4396423197894093232/empty128.png

https://www.bayanbox.ir/view/6638422685977776533/dskkarxlsx.jpg

فایل لیست کارگاه‌ها با فرمت اکسل استخراج شده

https://bayanbox.ir/view/4396423197894093232/empty128.png


ارسال فایل به DBF (دیسکت بیمه)

در بخش «تبادل اطلاعات و تهیه دیسکت»، می‌توانید کارگاهی و لیست ماهی را انتخاب کنید، سپس روی زبانه«ارسال اطلاعات»، کلیک کنید؛ این زبانه دارای دو زبانه است، یکی «ارسال اطلاعات به Excel» و دیگری «ارسال اطلاعات به لیست DBF بیمه»، برای ارسال فایل به DBF در زبانه مربوطه، مسیر فایل کارگاه و مسیر فایل بیمه شدگان را با استفاده از دکمه های ... Change تعیین کنید، در ادامه روی دکمه Export، کلیک کنید، پس از پایان استخراج اطلاعات و دریافت پیام، می توانید هر یک از دکمه‌های ... Open، برای نمایش فایل های ایجاد شده با DSKEditor استفاده کنید.

زبان محلی در صدور فایل های DBF بسیار نقش دارد.

https://bayanbox.ir/view/3900399726099040010/dbf-export-tab4-exportimport.jpg


تهیه دیسکت برای ارسال به بیمه ( DBF )

این بخش مانند ارسال فایل به DBF عمل می کند، اما در این بخش بجای تعیین مسیر فایل مسیر فولدر استخراج فایل‌ها را تعیین می کنیم، و دو فایل DSKKAR00.DBF و DSKWOR00.DBF، همزمان تولید می‌شوند.

زبان محلی در صدور فایل های DBF بسیار نقش دارد.

ورود اطلاعات

ورود اطلاعات در نرم افزار به دو روش میسر است:

 1. ورود اطلاعات از فایل Excel
 2. ورود اطلاعات از فایل DBF
 • امکان ورود اطلاعات از فایل ها

  • امکان ورود اطلاعات کارگاه و بیمه شدگان از فایل های کارگاه و بیمه شدگان با فرمت Excel

   • این امکان برای کاربرانی که با نرم افزار Excel کار می کنند، شرایط بهتری را فراهم می کند، کاربران می توانند با صدور فایل اطلاعاتی کارگاه و بیمه شدگان با فرمت xlsx (مربوط به Excel)، , اصلاح موارد در نرم افزار Excel، و سپس ورود اطلاعات اصلاح شده، از طریق ورود اطلاعات با فرمت Excel اطلاعات تنظیم شده را دوباره به بانک اطلاعاتی نرم افزار وارد کنند؛ همچنین بسیاری از نرم افزارهای حسابداری هستند که فرمت خروجی فایل لیست بیمه را بر اساس فرمت Excel در اختیار کاربران قرار می دهند که این مورد نیز از این طریق قابل حصول است.

  • امکان ورود فایل های کارگاه و بیمه شدگان با فرمت DBF

   • این امکان برای کاربرانی که با نرم افزار تنها به فایل های DBF خود دسترسی دارند بسیار کمک می کند، تا اطلاعات موجود در فایل ها دیسک بیمه را که با پسوند DBF ذخیره شده اند، به بانک اطلاعاتی نرم افزار وارد کنند.

   • شکل ورود فایل های DBF بر اساس استاندارد ایران سیستم تنظیم شده است.

   • از آنجا که کدپیج ایران سیستم در ویندوزهای مختلف بر اساس زبان محلی ویندوز متفاوت است، هر دو کد پیج English و Persian در کدهای برنامه نویسی مورد توجه واقع شده است تا فرمت صحیحی برای ورود فایل های DBF فراهم گردد.

https://bayanbox.ir/view/860446599766728140/importing-tab4-exportimport.jpg

دانلود

لطفا توجه کنید:

این نرم‌افزار برای ویندوز طراحی شده است.

برای نصب این نرم‌افزار باید نگارش اصلی 2.7 را دانلود و نصب کرده باشید.

نگارش پرو (Lisdisk-Pro)


نگارش 2.7 (اصلی)

این نرم افزار اصلی است و قبل از نصب سایر نگارش‌ها باید دانلود و نصب شود.

https://bayanbox.ir/view/2873524470493610759/screen27.jpgنگارش 5

https://bayanbox.ir/view/3547822891065686935/prjlistv5.jpgاطلاعات فیک آزمایشی